جشنواره تابستانه لوزی
خرید شلوار جین ( لی ) مردانه راسته و گشاد - لوزی

شلوار جین و کتان مردانه

 • شلوار جین مردانه مدل 4229

  شلوار جین مدل 4229 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز L پوشیده است. بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 126,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4233

  شلوار جین مدل 4233 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 2xl پوشیده است. بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 126,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4236

  شلوار جین مدل 4236 پارچه جین کشی ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 6  سایز مدل سایز 36  پوشیده است. بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 225,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4230

  شلوار جین مدل 4230 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز L پوشیده است. بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 126,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4237

  شلوار جین مدل 4237 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز L پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد  بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 126,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4239

  شلوار جین مدل 4239 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز L پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد  بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 126,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوار جین مردانه مدل 415
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 415

  شلوار جین مدل 415 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 32 پوشیده است.

  59,000 تومان 88,000 تومان
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4159
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4159

  شلوار جین مردانه مدل 4159 پارچه جین  دارای دکمه  دارای 10 سایز  مدل سایز 31 پوشیده است

  79,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • اسلش مردانه مدل 4160
  خرید محصول
  اسلش مردانه 6 جیب مدل 4160

  اسلش مردانه 6 جیب مدل 4160 پارچه کتان کمرکش دارای جیب  دارای بند جهت تنظیم دورکمر دارای دمپاکش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  98,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مدل 452
  خرید محصول
  شلوار جین مدل 452

  شلوار جین مدل 452 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 31  پوشیده است.

  68,000 تومان 75,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مدل 453
  خرید محصول
  شلوار جین مدل 453

  شلوار جین مدل 453 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 31 پوشیده است.

  68,000 تومان 75,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 461
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 461

  شلوار جین مدل 461 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 42 پوشیده است.

  68,000 تومان 75,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 463
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 463

  شلوار جین مدل 463 زاپ دار پارچه جین نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 42 پوشیده است.

  69,000 تومان 93,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 486
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 486

  شلوار جین مدل 486 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 32 پوشیده است.

  81,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 487
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 487

  شلوار جین مدل 487 زاپ دار پارچه جین نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 32 پوشیده است.

  76,000 تومان 79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 492
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 492

  شلوار جین مدل 492 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 32 پوشیده است.

  92,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 493
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 493

  شلوار جین مدل 493 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 32 پوشیده است.

  55,000 تومان 92,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 494
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 494

  شلوار جین مدل 494 پارچه جین ضخیم نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 38 پوشیده است.

  75,000 تومان 92,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار اسلش مردانه مدل 4124
  خرید محصول
  شلوار اسلش مردانه مدل 4124

  شلوار کتان مردانه مدل 4124 پارجه کتان لطیف کمر و دمپاکش مناسب جهت استفاده در تمامی فصول مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  89,000 تومان 135,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4143
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4143

  شلوار جین مدل 4143 پارچه جین  نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 7 سایز مدل سایز 31 پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد 

  94,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4152
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4152

  شلوار جین مدل 4152 پارچه جین  نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 40 پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد

  108,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4153
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4153

  شلوار جین مدل 4153 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای5 سایز مدل سایز 40 پوشیده است.

  69,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4154
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4154

  شلوار جین مدل 4154 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای5 سایز مدل سایز 40 پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد 

  89,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4155
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4155

  شلوار جین مدل 4155 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای5 سایز مدل سایز 40 پوشیده است.

  69,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4156
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4156

  شلوار جین مدل 4156 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای5 سایز مدل سایز 40 پوشیده است.

  69,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4157
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4157

  شلوار جین مدل 4157 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 5 سایز مدل سایز 46 پوشیده است. امکان مرجوع وجود ندارد 

  69,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار اسلش جین مدل 4165
  خرید محصول
  شلوار اسلش جین مدل 4165

  شلوار اسلش جین مدل 4165 دمپا کش  دارای کمر کشی دارای جنس جین  دارای 3 سایز  مدل سایز L پوشیده است 

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار اسلش جین مدل 4166
  خرید محصول
  شلوار اسلش جین مدل 4166

  شلوار اسلش جین مدل 4166 دمپا کش  دارای کمر کشی دارای جنس جین  دارای 3 سایز  مدل سایز L پوشیده است 

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4180
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4180

  شلوار جین مدل 4180 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 3 سایز مدل سایز 44 پوشیده است.

  89,000 تومان 99,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4183
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4183

  شلوار جین مدل 4183 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 4 سایز مدل سایز 31 پوشیده است.

  89,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوار جین مردانه مدل 4184
  خرید محصول
  شلوار جین مردانه مدل 4184

  شلوار جین مدل 4184 پارچه جین کشی نوع باز و بسته شدن : دکمه فاق بلند دارای 4 سایز مدل سایز 33 پوشیده است. بدلیل مساثل بهداشتی قابلیت مرجوعی ندارد قد مدل 175 / وزن مدل 75

  89,000 تومان 152,000 تومان
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • اسلش مردانه 6 جیب مدل 4186
  خرید محصول
  اسلش مردانه 6 جیب مدل 4186

  اسلش مردانه 6 جیب مدل 4186 پارچه کتان کمرکش دارای جیب  دارای بند جهت تنظیم دورکمر دارای دمپاکش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  89,000 تومان 138,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

شلوار جین و کتان مردانه 54 محصول وجود دارد

شرکت لوزی پس از سال ها تجربه در حوزه فروش کفش مردانه و کفش زنانه امروز با حضوری گسترده تر توانسته تا محصولات دیگری همچون بوت و نیم بوت مردانه و بوت و نیم بوت زنانه  را به مشتریان خود ارائه کند. هدف اصلی لوزی در این سال ها ارائه بهترین کفش ورزشی زنانه و مردانه در کنار قیمت بسیار مناسب است. همین امر باعث شده است گروه لوزی با حضور گرم مشتریانش هر روز بزرگتر شود و امروز به عنوان یکی از عرضه کنندگان کفش اسپرت در ایران مطرح شود. در کنار ارائه انواع کفش ها، فروشگاه اینترنتی لوزی اقدام به عرضه و فروش محصولات دیگر مد و استایل کرده است تا بیش از پیش رضایت مشتریان را فراهم کند.