جشنواره تابستانه لوزی
هودی - لوزی

هودی

 • دورس مردانه مدل 3303
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3303

  دورس مردانه مدل 3303 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  29,000 تومان 52,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی مردانه مدل 3304
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3304

  دورس مردانه مدل 3304 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  58,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی مردانه مدل 3306
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3306

  دورس مردانه مدل 3306 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  52,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس مردانه مدل 3307
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3307

  دورس مردانه مدل 3307 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  52,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی مردانه مدل 3308
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3308

  دورس مردانه مدل 3308 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  56,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی مردانه مدل 3309
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3309

  دورس مردانه مدل 3309 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد فری سایز

  56,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3314
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3314

  دورس لانگ مردانه مدل 3314 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3316
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3316

  دورس لانگ مردانه مدل 3316 دارای چاک در دو طرف لباس لوگوی چاپ شده کوکاکولا بر روی سینه تکه دوزی در انتهای لباس سرآستین کش دار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3344
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3344

  دورس لانگ مردانه مدل 3344 پارچه دورس سه پنبه یقه ایستاده زیپ دار پشت بلند سرآستین کش دار قواره آزاد مدل سایز لارژ پوشیده است.

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس دوتکه مردانه مدل 3348
  خرید محصول
  دورس دوتکه مردانه مدل 3348

  دورس لانگ مردانه مدل 3348 دارای چاپ بر روی لباس استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  112,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3349
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3349

  دورس لانگ مردانه مدل 3349 استایل آزاد دارای چاپ بر روی لباس پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3350
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3350

  دورس لانگ مردانه مدل 3350 استایل آزاد دارای چاپ بر روی لباس پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  79,000 تومان 118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3351
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3351

  دورس لانگ مردانه مدل 3351 استایل آزاد دارای چاپ رو و پشت لباس پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3352
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3352

  دورس لانگ مردانه مدل 3352 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  79,000 تومان 118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ یقه شل مردانه مدل 3353
  خرید محصول
  دورس لانگ یقه شل مردانه مدل 3353

  دورس لانگ یقه شل مردانه مدل 3353 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو لباس سرآستین انگشت دار پارچه لطیف مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  89,000 تومان 118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3355
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3355

  دورس لانگ مردانه مدل 3355 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3356
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3356

  دورس لانگ مردانه مدل 3356 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3359
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3359

  دورس لانگ مردانه مدل 3359 استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس لانگ مردانه مدل 3361
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3361

  دورس لانگ مردانه مدل 3361 استایل آزاد دارای چاپ بر روی لباس پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی لانگ مردانه مدل 3362
  خرید محصول
  دورس لانگ مردانه مدل 3362

  دورس لانگ مردانه مدل 3362 استایل آزاد دارای چاپ بر روی لباس پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  118,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • هودی مردانه مدل 3363
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3363

  دورس لانگ مردانه مدل 3363 دارای چاپ بر روی لباس استایل آزاد پارچه دورس سه نخ دارای استیکر در جلو و پشت لباس سرآستین کشدار مدل سایز مدیوم پوشیده است.

  77,000 تومان 112,000 تومان
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس مردانه مدل 3373
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3373

  دورس مردانه مدل 3373 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد مدل سایز لارژ پوشیده است

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • دورس مردانه مدل 3395
  خرید محصول
  دورس مردانه مدل 3395

  دورس مردانه مدل 3395 پارچه صددرصد پنبه کشبافت در انتها و سرآستین مناسب جهت استفاده در فصول سرد مدل سایز لارژ پوشیده است.

  79,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست ورزشی مدل 521
  خرید محصول
  ست ورزشی مدل 521

  ست ورزشی مدل 521 پارچه دورس سوزنی 80 درصد پنبه + 20 درصد پلی استر هودی کلاهدار اسلش دمپافیت دارای لوگوی گلدوزی شده بر روی لباس مدل سایز لارژ پوشیده است

  159,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

هودی 24 محصول وجود دارد

شرکت لوزی پس از سال ها تجربه در حوزه فروش کفش مردانه و کفش زنانه امروز با حضوری گسترده تر توانسته تا محصولات دیگری همچون بوت و نیم بوت مردانه و بوت و نیم بوت زنانه  را به مشتریان خود ارائه کند. هدف اصلی لوزی در این سال ها ارائه بهترین کفش ورزشی زنانه و مردانه در کنار قیمت بسیار مناسب است. همین امر باعث شده است گروه لوزی با حضور گرم مشتریانش هر روز بزرگتر شود و امروز به عنوان یکی از عرضه کنندگان کفش اسپرت در ایران مطرح شود. در کنار ارائه انواع کفش ها، فروشگاه اینترنتی لوزی اقدام به عرضه و فروش محصولات دیگر مد و استایل کرده است تا بیش از پیش رضایت مشتریان را فراهم کند.