جشنواره تابستانه لوزی
شلوارک مردانه - لوزی

شلوارک

 • شلوارک مردانه مدل 4279

  شلوارک مردانه مدل 4278 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4281

  شلوارک مردانه مدل 4281 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4285

  شلوارک مردانه مدل 4285 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4289

  شلوارک مردانه مدل 4289 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4286

  شلوارک مردانه مدل 4286 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4275

  شلوارک مردانه مدل 4275 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4276

  شلوارک مردانه مدل 4276 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4284

  شلوارک مردانه مدل 4284 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4288

  شلوارک مردانه مدل 4288 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4290

  ست شلوارک و رکابی  مردانه پوما مدل 4290 لارج و ایکس لارج جنس پارچه پنبه ای   قابلیت تنظیم سایز کمر با بند شلوارک  چاپ سیلک مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  288,000 تومان 326,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4294

  شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4294 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4299

  شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4299 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4300

  شلوارک مردانه نایکی NIKE مدل 4300 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  179,000 تومان 218,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4266

  شلوارک مردانه مدل 4266 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  159,000 تومان 198,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4269

  شلوارک مردانه مدل 4269 لارج و ایکس لارج جنس پارچه گلگسی  قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  159,000 تومان 198,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4278

  شلوارک مردانه مدل 4278 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4280

  شلوارک مردانه مدل 4280 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 4283

  شلوارک مردانه مدل 4283 فری سایز  جنس پارچه شمعی مناسب برای شنا قابلیت تنظیم سایز کمر با بند  مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  94,000 تومان 143,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4291
  خرید محصول
  ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4291

  ست شلوارک و رکابی  مردانه پوما مدل 4291 لارج و ایکس لارج جنس پارچه پنبه ای   قابلیت تنظیم سایز کمر با بند شلوارک  چاپ سیلک مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  288,000 تومان 326,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4292
  خرید محصول
  ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4292

  ست شلوارک و رکابی  مردانه پوما مدل 4292 لارج و ایکس لارج جنس پارچه پنبه ای   قابلیت تنظیم سایز کمر با بند شلوارک  چاپ سیلک مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  288,000 تومان 326,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4293
  خرید محصول
  ست شلوارک و رکابی مردانه پوما مدل 4293

  ست شلوارک و رکابی  مردانه پوما مدل 4293 لارج و ایکس لارج جنس پارچه پنبه ای   قابلیت تنظیم سایز کمر با بند شلوارک  چاپ سیلک مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  288,000 تومان 326,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست شلوارک و رکابی مردانه نایکی NIKE مدل 4296

  ست شلوارک و رکابی  مردانه نایکی NIKE مدل 4296 لارج و ایکس لارج جنس پارچه سوزنی   قابلیت تنظیم سایز کمر با بند شلوارک  چاپ سیلک مناسب جهت استفاده در فصول گرم قد مدل 175 / وزن مدل 75

  265,000 تومان 342,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شلوارک مردانه مدل 469
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 469

  شلوارک مردانه مدل 469  دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 470
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 470

  شلوارک مردانه مدل 470 دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 471
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 471

  شلوارک مردانه مدل 471 دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 472
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 472

  شلوارک مردانه مدل 472 دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 473
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 473

  شلوارک مردانه مدل 473 دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 474
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 474

  شلوارک مردانه مدل 474 دارای پارچه شمعی کمرکش دارای بند قابل تنظیم دارای آستر داخلی توری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 476
  خرید محصول
  شلوارک مردانه کتان مدل 476

  شلوارک مردانه کتان مدل 476 دارای دو سایز کمر دکمه ای مناسب جهت استفاده در فصول گرم مدل سایز لارژ پوشیده است.

  55,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 477
  خرید محصول
  شلوارک مردانه کتان مدل 477

  شلوارک مردانه کتان مدل 477 دارای دو سایز کمر دکمه ای مناسب جهت استفاده در فصول گرم مدل سایز لارژ پوشیده است.

  55,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 475
  خرید محصول
  شلوارک مردانه کتان مدل 475

  شلوارک مردانه کتان مدل 475 دارای دو سایز کمر دکمه ای مناسب جهت استفاده در فصول گرم مدل سایز لارژ پوشیده است.

  55,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • شلوارک مردانه مدل 478
  خرید محصول
  شلوارک مردانه مدل 478

  شلوارک مردانه مدل 478 دارای دو سایز کمر دکمه ای مناسب جهت استفاده در فصول گرم مدل سایز لارژ پوشیده است.

  35,000 تومان 49,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

شلوارک 66 محصول وجود دارد

شرکت لوزی پس از سال ها تجربه در حوزه فروش کفش مردانه و کفش زنانه امروز با حضوری گسترده تر توانسته تا محصولات دیگری همچون بوت و نیم بوت مردانه و بوت و نیم بوت زنانه  را به مشتریان خود ارائه کند. هدف اصلی لوزی در این سال ها ارائه بهترین کفش ورزشی زنانه و مردانه در کنار قیمت بسیار مناسب است. همین امر باعث شده است گروه لوزی با حضور گرم مشتریانش هر روز بزرگتر شود و امروز به عنوان یکی از عرضه کنندگان کفش اسپرت در ایران مطرح شود. در کنار ارائه انواع کفش ها، فروشگاه اینترنتی لوزی اقدام به عرضه و فروش محصولات دیگر مد و استایل کرده است تا بیش از پیش رضایت مشتریان را فراهم کند.