جشنواره تابستانه لوزی
لباس ورزشی - لوزی

لباس ورزشی

 • ست ورزشی مدل 521
  خرید محصول
  ست ورزشی مدل 521

  ست ورزشی مدل 521 پارچه دورس سوزنی 80 درصد پنبه + 20 درصد پلی استر هودی کلاهدار اسلش دمپافیت دارای لوگوی گلدوزی شده بر روی لباس مدل سایز لارژ پوشیده است

  159,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست شلوار و تی شرت مدل 523
  خرید محصول
  ست شلوار و تی شرت مدل 523

  ست شلوار و تی شرت مردانه مدل 523 مناسب برای تمامی فصول مناسب جهت استفاده در باشگاه و پیاده روی بسیار خنک و لطیف جهت استفاده در منزل دارای دوخت برجسته پارچه 100% پنبه شلوار کمرکش ( دارای بند جهت تنظیم ) و دمپافیت دارای دو جیب جلویی و کناری مدل سایز لارژ پوشیده است.

  138,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست شلوار و تی شرت مدل 527
  خرید محصول
  ست شلوار و تی شرت مدل 527

  ست شلوار و تی شرت مدل 527 تی شرت آستین کوتاه چاپ برجسته بر روی سینه و شلوار دمپاکش دارای زیپ در جلوی شلوار مدل سایز لارژ پوشیده است.

  139,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 528
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 528

  ست تی شرت و شلوار فندی مدل 528 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) سرآستین کش لوگوی برجسته فندی دارای دو سایز مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  149,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 529
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 529

  ست تی شرت و شلوار مدل 529 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند در دو طرف شلوار مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  149,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 530
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 530

  ست تی شرت و شلوار مدل 530 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای 3 جیب بر روی تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  199,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 531
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 531

  ست تی شرت و شلوار مدل 531 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپافیت ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند در دو طرف شلوار و تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  133,000 تومان 183,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 532
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 532

  ست تی شرت و شلوار مدل 532 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  159,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 533
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 533

  ست تی شرت و شلوار مدل 533 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز سرآستین کش دار دارای بند در یک طرف شلوار مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  123,000 تومان 159,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 534
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 534

  ست تی شرت و شلوار مدل 534 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز تکه دوزی ویسکوز در شلوار و تی شرت پارچه تکه دوزی شده دارای بند در دو طرف شلوار مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  159,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 535
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 535

  ست تی شرت و شلوار مدل 535 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز تکه دوزی ویسکوز در شلوار و تی شرت پارچه تکه دوزی شده سر زانو زیپ دار مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  164,000 تومان 179,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 536
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 536

  ست تی شرت و شلوار مدل 536 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش از زیر زانو ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای جیب بزرگ بر روی تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  124,000 تومان 199,000 تومان
  15 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 537
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 537

  ست تی شرت و شلوار مدل 537 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند بر روی تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  179,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 538
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 538

  ست تی شرت و شلوار مدل 538 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپافیت ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند و جیب بر روی تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  179,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 539
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 539

  ست تی شرت و شلوار مدل 539 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپافیت ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند و جیب بر روی تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  179,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار چریکی مردانه مدل 540
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار چریکی مردانه مدل 540

  ست تی شرت و شلوار چریکی مردانه مدل 540 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپافیت ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده بر روی تیشرت و شلوار مناسب برای استفاده روزمره و ورزش پارچه بسیار لطیف مدل سایز لارژ پوشیده است.

  139,000 تومان 198,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 541
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 541

  ست تی شرت و شلوار مدل 541 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز شلوار 4 جیب دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند و جیب بر روی تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  124,000 تومان 179,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 542
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 542

  ست تی شرت و شلوار مدل 542 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز شلوار 5 جیب دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند و جیب بر روی تیشرت و پشت تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  179,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 543
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 543

  ست تی شرت و شلوار مدل 543 تی شرت استین کوتاه لانگ ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز شلوار 4 جیب دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای تکه دوزی بند و جیب بر روی تیشرت و پشت تیشرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  198,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 544
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 544

  ست تی شرت و شلوار مدل 544 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای 3 جیب بر روی تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  166,000 تومان
  5 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 545
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 545

  ست تی شرت و شلوار مدل 545 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای 3 جیب بر روی تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  166,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 546
  خرید محصول
  ست تی شرت و شلوار مردانه مدل 546

  ست تی شرت و شلوار مدل 546 تی شرت استین کوتاه ( جنس پارچه پنبه ) شلوار دمپاکش ( جنس پارچه صددرصد پنبه ) دارای دو سایز پارچه تکه دوزی شده دارای بند بر روی تی شرت و شلوار دارای 3 جیب بر روی تی شرت مناسب برای استفاده روزمره و ورزش مدل سایز لارژ پوشیده است.

  166,000 تومان
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لباس ورزشی 22 محصول وجود دارد

شرکت لوزی پس از سال ها تجربه در حوزه فروش کفش مردانه و کفش زنانه امروز با حضوری گسترده تر توانسته تا محصولات دیگری همچون بوت و نیم بوت مردانه و بوت و نیم بوت زنانه  را به مشتریان خود ارائه کند. هدف اصلی لوزی در این سال ها ارائه بهترین کفش ورزشی زنانه و مردانه در کنار قیمت بسیار مناسب است. همین امر باعث شده است گروه لوزی با حضور گرم مشتریانش هر روز بزرگتر شود و امروز به عنوان یکی از عرضه کنندگان کفش اسپرت در ایران مطرح شود. در کنار ارائه انواع کفش ها، فروشگاه اینترنتی لوزی اقدام به عرضه و فروش محصولات دیگر مد و استایل کرده است تا بیش از پیش رضایت مشتریان را فراهم کند.