جشنواره مد و لباس فجر 97

جشنواره مد و لباس فجر 97

هشتمین جشنواره مد و لباس فجر  در راه است. در همین راستا فراخوانی برای شرکت در این جشنواره برای کلیه اتحادیه ها فعالان مد و لباس اعلام گردیده است.

این جشنواره در جهت شناخت هرچه بهتر مد و لباس ایرانی برگزار می شود و در این فراخوان از کلیه فعالان این بخش و تولید کننده ها جهت شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آمده است. همچنین مقرر شد کلیه دستگاهها و اتحادیه‌های پوشاک و مد و لباس در این جشنواره به صورت مستقل حضور یابد . شرایط شرکت در این جشنواره داشتن مجوز فعالیت در حوزه مد و لباس   در چارچوب اهداف تعیین شده در این حوزه می باشد . همچنین برای شرکت در این جشنواره باید از طرف ستاد برگزاری تمامی مدارک و شرایط تایید گردد.

شرایط اختصاصی حضور در این فراخوان به شرح زیر اعلام گردیده است : 

ارائه گزارش عملکرد به صورت مکتوب برای فعالیت سال ۹۷ موسسه به دبیرخانه

ارائه طرح مشخص برای حضور در جشنواره 

غرفه آرایی مناسب در حد جشنواره

تکمیل و ارائه فرم گزارش عملکرد فعالان این بخش در سال ۹۷ به دبیرخانه جشنواره

معرفی حداقل یک عضو از موسسه جهت حضور در غرفه و حین برگزاری

 حضور در کارگاه های آموزشی تخصصی

 این جشنواره در اسفندماه برگزار می شود

 

نظرات بازدیدکنندگان